Föreningens mål och stadgar

Apertföreningen i Sverige är en rikstäckande ideell förening som har till ändamål att:

Föreningens uppgift är att företräda personer med Apert syndrom och deras familjer samt påverka myndigheter och övriga som handhar frågor med anknytning till Apert syndrom. Vi arbetar även för att stärka kontakten mellan olika diagnosbärare och familjer genom mötes- och lägerverksamhet. Föreningen genomför årligen ett möte med varierande innehåll och uppmuntrar till mindre regionala träffar.

 

Klicka på knappen nedan för att ladda ner och läsa stadgarna i PDF format.

VÄLKOMMEN TILL

APERT


FÖRENINGEN


HEJ


ALLA


Detta är Apert föreningen i Sverige!

 

Vi är en ideell förening för alla diagnosbärare med Aperts syndrom och för deras familjer. Vi välkomnar även alla som vill vara med i vår förening som stödmedlemmar.

 

Här finns mer information om vad föreningen gör och vad den kan ge dig.

OM


FÖRENINGEN


Apertföreningen i Sverige bildades 1988 och har ca 80 medlemmar. Apertföreningen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som organiserar ett flertal organisationer för små och mindre kända handikappgrupper.

 

Vad föreningen kan ge

Tillsammans bildar vi medlemmar i föreningen ett nätverk och en grupp med erfarenheter av att ha och leva med Aperts syndrom, vara förälder, syskon eller nära anhörig till ett barn med Aperts syndrom. I föreningen kan vi stötta varandra, utbyta erfarenheter och träffas och umgås.

 

Vi diskuterar olika behandlingar, delar med oss av erfarenheter av sjukhus, läkare eller annan behandlande personal. Vi hjälper varndra med argument gentemot olika myndigheter, instanser och företag. Allt för att underlätta livet för enskilda och familjer med Aperts syndrom.

Vår verksamhet

Föreningens huvudsakliga verksamhet är en familjehelg som vi anordnar en gång per år och oftast infaller denna helgen under första halvan av maj månad. I första hand träffas vi för att ha trevligt ihop, men vi försöker även ha någon intressant föreläsare och även vårt årsmöte samtidigt.

 

Utöver detta har styrelsen regelbundna möten varje månad där vi arbetar med att bl.a arrangera familjehelgen, förbättra ekonomin, representera föreningen i olika sammanhang där vi ges möjlighet att informera om Aperts syndrom.

VÄLKOMMEN ATT BLI


MEDLEM


MÖT OSS PÅ


FACEBOOK


Om du vill bli medlem i Apert föreningen, vänligen maila oss på info@apert.se. Vid ansökan om medlemskap önskar vi namn på medlemmen/medlemmarna, diagnosbärarens personnummer, adress, telefonnummer samt mail adress.

 

Medlemskapet kostar 100 kronor per person och per år. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 715-3901. Vid inbetalning, vänligen ange Ert namn samt även personnummer för diagnosbärare. Medlemmar som betalat medlemsavgiften har också rösträtt i föreningen på årsmötet.

 

Stödmedlemskap

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla våra stödmedlemmar som gör det möjligt för föreningen att fortsätta med sina aktiviteter.

 

En stödmedlem är en medlem som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv vara diagnosbärare eller bo i samma hushåll som en diagnosbärare. En stödmedlem har inte rösträtt i föreningen.

 

Önskar du eller någon du känner bli stödmedlem till Apert föreningen, så vänligen maila oss på info@apert.se. Stödmedlemskapet kostar 100 kronor per person och per år. Stödmedlemskapsavgiften betalas till bankgiro 715-3901. Vid inbetalning, vänligen ange Ert namn.

Föreningen finns också för våra medlemmar på Facebook. Sök på Apertföreningen när du är inloggad. Gruppen är sluten, så icke-medlemmar behöver först ansöka om att gå med i gruppen.

 

Du kan också maila till oss på info@apert.se, så hjälper vi dig vidare.

VÅR


STYRELSE


Ordförande - Sofia Erlandsson

Sekreterare - Eva Bandman

Kassör - Habib Dadakhani

Ledamot - Cecilia Wallenius

Ledamot - Fredrike Fagerlind

Ledamot - Helena Sjölander

Ledamot - Nann Mueller

ADRESS

Apertföreningen

c/o Habib Dadakhani

Gelbgjutaregatan 7

415 06 Göteborg